ระบบร้านขายสินค้ามินิมาร์ต possale
โปรเจค vb

ระบบร้านขายสินค้ามินิมาร์ต possale

ระบบร้านขายสินค้ามินิมาร์ต possale

1.1  ผู้ดูแลระบบ
1.1.1  สามารถเรียกดูยอดการซื้อ-ขายสินค้าได้
1.1.2  สามารถดูยอดซื้อ ยอดกำไรได้

1.2  ระบบเก็บข้อมูลลูกค้า
1.2.1  สามารถบันทึกข้อมูลลูกค้าได้
1.2.2  สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลลูกค้าได้

1.3  ระบบสินค้า
1.3.1  สามารถบันทึกข้อมูลสินค้าได้
1.3.2  สามารถเพิ่ม ลบ แก้ ไข ข้อมูลสินค้าได้
1.3.3  สามารถเรียกดูยอดคงเหลือสินค้าได้
1.3.4  สามารถบอกได้ว่าสินค้าชนิดใดมีมากพอที่จะนำไปขายได้
1.3.5  สามารถปรับปรุงราคาของสินค้าได้ทุกเมื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าได้

1.4  ระบบการขาย
1.4.1  สามารถเรียกดูว่าแต่ล่ะครั้งส่งสินค้าชนิดใดไปขายบ้าง
1.4.2  สามารถเรียกดูยอดขายสินค้าในแต่ล่ะครั้งที่นำสินค้าไปขายได้

1.5  ระบบการซื้อสินค้า
1.5.1  สามารถบันทึกรายการที่ซื้อสินค้าในแต่ล่ะครั้งได้
1.5.2  สามารถออกใบเสร็จได้
1.5.3  สามารถรียกดูยอดรับซื้อสินค้าในแต่ละช่วงที่ต้องการจะดูได้

ระบบร้านขายสินค้ามินิมาร์ต possale
ระบบร้านขายสินค้ามินิมาร์ต possale

ทิ้งคำตอบไว้