ระบบจัดการตารางงาน
โปรเจค php

ระบบจัดการตารางงานออนไลน์

เป็นระบบจัดการตารางงาน

การจัดทีมงาน การติดตั้ง การซ่อม มีการคำนวนค่าคอม ข้อมูลการจ่ายเงิน รายงานต่างๆ

การรับงาน-การจ่ายงาน
– สร้างรายละเอียดงานรับ
– จัดทีมพนักงาน
– ค้นหาและแสดงงานรับ
—————
รายงาน/สรุป
– ตารางเวลางานทีมพนักงาน
– สรุปงานจ่าย พนักงาน/รถ รายวัน
– สรุปค่าคอมมิชชั่น
—————–
จัดการผู้ใช้งาน และข้อมูลระบบ
– การจัดการสิทธิผู้ใช้
– บันทึกเหตุการณ์
– ข้อมูลพนักงาน
– ข้อมูลรถ
– ข้อมูลคลังสินค้า
– ข้อมูลการจ่ายเงิน

ระบบจัดการตารางงาน
ระบบจัดการตารางงาน

 

ทิ้งคำตอบไว้