ระบบจัดการคลีนิคสัตวแพทย์ php
โปรเจค php

ระบบจัดการคลีนิคสัตวแพทย์ php

ระบบจัดการคลีนิคสัตวแพทย์ php

ขอบเขตของการทำงานของโปรแกรม

      1.1 ขอบเขตระบบการจัดเก็บข้อมูลสัตว์และประวัติการรักษา
1.1.1 จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าที่มาใช้บริการ
1.1.2 จัดเก็บข้อมูลการทำวัคซีนที่ให้กับสัตว์เลี้ยง
1.1.3 จัดเก็บข้อมูลประวัติการรักษาสัตว์
1.6.1.4 จัดเก็บข้อมูล  เพิ่ม/ลบ  ของสัตว์และลูกค้า
1.6.1.5 จัดเก็บข้อมูลชนิดของสัตว์เลี้ยงที่เข้ารับบริการ

        1.2 ข้อมูลนำเข้าของระบบ (Input) ประกอบด้วย
1.2.1    ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลสมาชิกได้
1.2.2 ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลสัตว์เลี้ยงได้
1.2.3 ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลการรักษาแต่ละครั้งได้

1.3      การประมวลผล (Process) ประกอบด้วย
1.3.1 ผู้ใช้มีการจัดกลุ่มสัตว์เลี้ยงที่เข้ารับบริการได้
1.3.2 ผู้ใช้มีการแยกข้อมูลสมาชิกได้อย่างเป็นหมวดหมู่ค้นหาได้ง่าย
1.3.3 ผู้ใช้มีการข้อมูลการบันทึกการรักษาที่ต่อเนื่องในแต่ละครั้ง

1.4     ผลลัพธ์ (Output)  ประกอบด้วย
1.4.1  รายงานข้อมูลของสัตว์
1.4.2  รายงานข้อมูลตารางนัดทำวัคซีนครั้งต่อไป
1.4.3  รายงานข้อมูลลูกค้า
1.4.4  รายงานข้อมูลผู้ให้การรักษา
1.4.5  รายงานการนัดหมายการเข้ารับวัคซีนครั้งต่อไป

หมายเหตุ :  มีเอกสาร คู่มือ dfd ให้ครบหมด

 

ทิ้งคำตอบไว้