ระบบจัดการข้อมูลงานขาย สด เชื่อ
โปรเจค php

ระบบจัดการข้อมูลงานขาย สด เชื่อ

ระบบจัดการข้อมูลงานขาย

เกี่ยวกับสินค้า
– ตรวจสอบสินค้า
– เพิ่มประเภทสินค้า
– เพิ่มหน่วยนับ
– เพิ่มสินค้า
ข้อมูลพนักงาน
– ข้อมูลพนักงาน
– จัดทีมพนักงาน
ข้อมูลลูกค้า
– เพิ่มข้อมูลลูกค้า
– ข้อมูลลูกค้าทั้งหมด
ข้อมูลบิล&รายงาน
– เพิ่มข้อมูล
– ค้นหาข้อมูล
– ค้นหาจากทีม
– ยอดขายเรียงจากยอด
– ยอดขายตามสินค้า
– ข้อมูลลูกค้าใหม่
– ข้อมูลลูกค้า Credit
จัดการผู้ใช้งาน และข้อมูลระบบ
– ข้อมูลการจ่ายเงิน
– เปลี่ยนรหัสผ่าน
– การจัดการผู้ใช้ 

ระบบจัดการข้อมูลงานขาย สด เชื่อ
ระบบจัดการข้อมูลงานขาย สด เชื่อ

ทิ้งคำตอบไว้