ระบบจัดการการจองห้องพักรีสอร์ท มีการคำนวนรายละเอียดต่างๆ
โปรเจค php

ระบบจัดการการจองห้องพักรีสอร์ท มีการคำนวนรายละเอียดต่างๆ

ขอบเขตระบบ

<< เมนูหลักข้อมูล >>
ข้อมูลของรีสอร์ท
ข้อมูลห้องพัก
ข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลการจอง
<< จัดการเข้าพัก >>
เข้าพักและชำระเงิน
ออกจากห้องพัก
ย้ายห้องพัก
<< ระบบคลังสินค้า >>
ตัวแทนจำหน่าย
จัดการสินค้าอุปกรณ์
สั่งซื้อสินค้า
รับสินค้า
จ่ายชำระเงิน
<< รายงาน >>
รายงานข้อมูลการจอง
รายงานข้อมูลเข้าพัก
รายงานการสั่งซื้อ
รายงานข้อมูลสิ้นค้า
รายงานการจ่ายชำระ
รายงานการรับสินค้า
รายงานตัวแทนจำหน่าย

ระบบจัดการการจองห้องพักรีสอร์ท มีการคำนวนรายละเอียดต่างๆ
ระบบจัดการการจองห้องพักรีสอร์ท มีการคำนวนรายละเอียดต่างๆ

ทิ้งคำตอบไว้